Taalcheques

De taalcheque biedt de werkzoekende de mogelijkheid om een gratis taalopleiding te volgen vanaf het ogenblik dat hij door een werkgever wordt aangeworven. De taalcheque wordt voor 100 % door ACTIRIS gefinancierd in de vorm van individuele taallessen
Voor welke werkzoekende ?

Doel

De tewerkstelling bevorderen van werkzoekenden wiens onvoldoende kennis van een taal (Frans, Duits, Engels of Nederlands) de enige hindernis vormt om een job in de wacht te slepen.

Wie kan ervan genieten ?

- Elke werkzoekende die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont (ongeacht het gewest waar de werkgever zijn hoofd- of bedrijfszetel heeft gevestigd)
- Elke werkzoekende die zal worden aangeworven door een onderneming waarvan de hoofd- of bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd (ongeacht het gewest waar de persoon woont)
- Elke werkzoekende die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en die als zelfstandige in hoofdberoep start

Aan welke voorwaarden moet de werkzoekende voldoen?

De werkzoekende moet:
- bij de ACTIRIS ingeschreven zijn
- ten minste één van de twee talen van het Gewest beheersen
- in de Taalhoek van de ACTIRIS een taaltest afleggen om zijn kennis te evalueren.

Indien hij voor de test slaagt krijgt hij een bon voor een taalcheque goed voor 20, 40 of 60 individuele lesuren (naargelang de behoeften).

Aan welke voorwaarden moet de onderneming voldoen?

De onderneming met een hoofd- of bedrijfszetel in Brussel moet een arbeidsovereenkomst (minstens halftijds) van onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minstens 6 maanden aanbieden.

Bijkomende voorwaarden voor de werkzoekende die als zelfstandige start

- de aanvraag voor een taalcheque indienen vooraleer hij zelfstandige wordt
- zelfstandige worden in hoofdberoep
- een bewijs van zijn vestiging als zelfstandige voorleggen nadat zijn aanvraag werd aanvaard

Procedure?

Om een taalcheque te verkrijgen, moet de werkzoekende zich tot de Taalhoek van de ACTIRIS wenden.

Tel — +32 2 505 11 97
E-mail — taalhoek@actiris.be

Opgelet: de werkzoekende moet de taalcheque aanvragen vooraleer hij de arbeidsovereenkomst ondertekent of vooraleer hij zich als zelfstandige vestigt.

Na de aanwerving wordt de « bon voor een taalcheque » ingevuld en teruggestuurd, met als bijlage een kopie van de arbeidsovereenkomst. De opleiding kan dan worden aangevat bij een instelling die men vrij kiest uit de taalopleidingspartners die aan het project deelnemen.