Zijn Eigen Werkgelegenheid Creëren

U wilt uw eigen zaak beginnen? Het eerste wat u dan moet doen, is kiezen tussen de oprichting van ofwel een onderneming natuurlijke persoon (zelfstandige) of een firma. Beide formules hebben hun voor- en nadelen. Alvorens met de administratieve formaliteiten te beginnen, doet u er goed aan om die voor- en nadelen eens tegen elkaar af te wegen!

Welke formaliteiten moeten worden vervuld?

1. INSCHRIJVING BIJ DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN (KBO) EN NAAR EEN ERKEND ONDERNEMINGSLOKET GAAN MET:

 • Het nummer van uw bedrijfsbankrekening
 • Uw identiteitskaart en beroepskaart (voor buitenlanders van buiten de EU)
 • Een bewijs van basiskennis van bedrijfsbeheer en/of professionele vaardigheden (indien het om een gereglementeerd beroep gaat)
 • Een kopie van de statuten van de firma
 • 75 euro
 • Een lijst met de uitgeoefende activiteiten (Nacebel-code)

2. INSCHRIJVING BIJ HET BTW-CONTROLEKANTOOR VAN UW WOONPLAATS (VOOR ZELFSTANDIGEN) OF VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL (VOOR BEDRIJVEN)

3. AANSLUITING BIJ EEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS VOOR ZELFSTANDIGEN

Bij BECI vindt u een erkend Ondernemingsloket voor alle formaliteiten m.b.t. de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de btw. Hebt u geen tijd om langs te komen? Vertrouw ons dan uw formaliteiten toe, wij vervullen ze graag voor u! Meer informatie kunt u krijgen bij onze adviseurs.

Werkloos en starter: welke financiering?

Het Participatiefonds heeft voordelige leningen voor niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigde volledig werklozen.

Er bestaan verschillende leningformules:

1. STARTLENING

 • Lening tot 30.000 euro met inbreng van een vierde van het bedrag van de lening
 • Geen enkele waarborg vereist
 • Vaste rentevoet van 4 % die kan worden teruggebracht tot 3 % tijdens de eerste twee jaar als de begunstigde wordt begeleid door een steunpunt
 • Terugbetaalbaar op 5, 7 of 10 jaar, naargelang de aard van het project

2. PLAN JONGE ZELFSTANDIGEN

 • Speciale formule van de startlening voor wie jonger is dan 30!

Neem gratis deel aan onze wekelijkse informatiesessies « Voer uw project uit! »

OM U IN TE SCHRIJVEN, NEEM CONTACT OP MET BECI:

+32 2 643 78 46
starters@beci.be