Werkgevers

Een Innoverend Concept

Job Days is niet zomaar een jobbeurs! Ondernemingen worden slechts toegelaten indien zij onmiddellijk of op korte termijn vacatures in het vooruitzicht hebben en de werkgevers verbinden zich ertoe om onmiddellijk gesprekken met de kandidaten te houden. De bezoekers van de Brussels Job Days hebben dus hun eerste ontmoeting ter plaatse en ze worden opgeroepen om zich hierop voor te bereiden en de vacatures op de website van Brussels Job Days grondig te bestuderen.

Objectieven van de Brussels Job Days

- De ontmoeting bevorderen tussen de ondernemingen op zoek naar medewerkers en de personen op zoek naar werk
- De vacatures beter zichtbaar maken bij de Brusselse werkzoekenden
- De Brusselse arbeidsmarkt dynamiseren.

Concept van de Brussels Job Day

Iedere editie legt het accent op een bepaalde sector of beroepstak, maar eender welk bedrijf kan deelnemen aan de editie die het wil, op voorwaarde dat het onmiddellijk (of op korte termijn) vacatures kan aanbieden. Wat het gekozen thema voor de editie ook mag wezen, deelname is mogelijk voor elk type werkgever. Een coaching sessie wordt gehouden elke maandag die een Job Day voorafgaat. Gedurende de hele voormiddag worden Job Coaching-sessies georganiseerd, maar ook presentaties in verband met de sector die centraal staat of over bepaalde praktische aspecten voor toegang tot de arbeidsmarkt.  Gedurende de rest van de week kunnen de deelnemers aan de Pre Job Day ook taal en persoonlijkheidstesten afleggen.

Hoe verloopt een Job Day?

De kandidaten zullen ter plaatse ontvangen worden door raadgevers van de ACTIRIS die hen, na analyse van hun CV, een fiche zullen overhandigen met daarop de namen van de bedrijven die hen aangeraden worden te ontmoeten, naargelang het profiel van de kandidaat en de aangeboden vacatures. De kandidaten hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om alle werkgevers te ontmoeten die ze wensen.

Het gaat hier echter niet over « speed dating », de werkgever kiest zelf hoeveel tijd besteed wordt aan elke kandidaat.

Bijzonder is ook dat ze toegankelijk zijn voor elk type werkzoekende : voor iemand zonder opleiding tot de hoogste opleiding, en voor mensen op zoek naar een eerste werkervaring tot zelfs op het einde van hun carrière. Enkel de mensen die geen CV hebben meegebracht worden niet verder geholpen.

Kosten van de Job Days

De kandidaten worden van de Brussels Job Day op de hoogte gebracht dankzij een grootschalige communicatiecampagne op radio,  algemene pers, gratis publicaties, affiches en folders.

De kosten zijn zeer beperkt gezien het aantal nuttige contacten die men heeft. Ze zijn aanzienlijk lager dan de kosten om een advertentie in de pers te laten verschijnen. Wij willen de Job Days toegankelijk maken voor elk type onderneming en voor elke sector. Daarom hebben we gekozen om een prijstabel op te stellen in functie van het aantal werknemers van het bedrijf.

Bedrag geldt voor een volledig ingerichte stand en een lunch voor alle aanwezige recruteerders.
Informatie over de prijzen